Modernity Çorap'ta farklı ırk, dil, cinsiyet, dini inanç, ten rengi, cinsel yönelim, milliyet, inanç, engellilik, yaş ve görüşe sahip bireyler uyum içinde çalışmaktadır. Herhangi bir çalışanın, yöneticinin, danışmanın, ziyaretçinin, davetlinin, mal ve hizmet tedarikçisinin veya kuruluşun çalışanı olmayan kişilerin herhangi bir şekilde ayrımcılığa, rüşvete ve/veya tacizine tolerans gösterilmeyecektir.

Modernity Çorap bünyesinde ayrımcılık, rüşvet ve tacizin önlenmesi amacıyla aşağıdaki taahhütlerde bulunulmuştur:

 

  • Tüm çalışanlar işyeri olanaklarından ve düzenlemelerinden eşit şekilde yararlanır. Adil olmayan, eşitlik ilkelerine uymayan, etik açıdan kabul edilemez uygulamalardan kaçınılır.
  • Din, dil, ırk, etnik köken, sosyal kimlik, siyasi inanç, cinsiyet, medeni durum, fiziksel engellilik, maddi imkanlar, yaş, cinsel yönelim, herhangi bir derneğe üyelik nedeniyle ayrımcılık yapılmaz.
  • Başvuru sahibinin iş başvurusuna gerekçesiz ret yapılmaz.
  • İşe alım, eğitim, terfi ve transferlerde tüm çalışanlar eşit koşullara Hiç kimse daha düşük ücret, daha düşük koşullar veya adil olmayan koşullar altında çalışmaya zorlanamaz.
  • Personel politikamız temel olarak işe alım, ücret ve kazançların belirlenmesi, terfiler ve işten çıkarmalarda kişinin yeteneklerine, deneyimlerine, becerilerine ve iş performansına dayanmaktadır.
  • Faaliyetlerimizde yasalara uyuma azami önem verilmekte olup, tüm faaliyetler ilgili yasalara uygun olarak yürütülmektedir.
  • Şirket bünyesinde tarafsızlık konusunda şüphe oluşturabilecek hediye veya ödüller teklif edilmez ve verilmez, faaliyetlerin devamı amacıyla avantaj veya fayda sağlayacak durumlardan kaçınılır.
  • Rüşvet kabulü, teklifi veya vaadinin tespiti halinde olaya karışan personelin iş akdi derhal
  • Çalışanların, bu politikaya veya mevcut yasalara ilişkin herhangi bir ihlali, şikayet kutusu aracılığıyla veya sözlü olarak İnsan Kaynakları departmanına veya üst yönetime tereddüt etmeden üst düzey yönetimden bir temsilciye bildirmeleri teşvik edilir.
  • Hoş karşılanmayan sözlü, fiziksel veya cinsel yaklaşımlar, dayanılmaz fiziksel temaslar, teklifler veya dokunma eylemleri meydana gelirse, tacizi başlatan veya teşebbüs eden kişinin işine son verilecektir.