Sektörümüzün lider kuruluşu olmayı hedefleyen Modernity Çorap, şirket içindeki çeşitliliğe değer veren bir felsefeye dayalı olarak adil bir ortam yaratmaya kararlıdır. Çalışanlarımız, taşeronlarımız, taşeronlarımızın çalışanları ve ziyaretçilerimiz arasında ırk, dil, din, mezhep, siyasi düşünce, eğitim, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin tüm bireyler için eşit fırsatlar ve adil uygulamalar oluşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, Türk İş Kanunu, yönetmelik ve tüzüklerinin yanı sıra Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) belirlediği yönergelere uygun olarak tüm sosyal sorumluluklara ve davranış kurallarına uymayı taahhüt ediyoruz.

Bu taahhütler doğrultusunda şunları sağlıyoruz:

 

 • Tüm yasal gerekliliklere ve düzenlemelere
 • Terfiler ve işe alımlarda tüm çalışanlara eşit muamele edilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması.
 • Çalışanların kişisel arkadaşlarına, ortaklarına veya akrabalarına ayrıcalıklı muamele yapılmaz.
 • Personel seçiminde şirket standartlarına uygun işe alım uygulamaları, işten ayrılma durumunda çalışanların iş kanunlarına göre haklarının sağlanması.
 • Toplam işgücüne oranla engelli bireylerin istihdamının en az %3 olması.
 • Genel işgücünde en az %51 oranında kadın istihdamı.
 • Yönetici pozisyonlarında toplam yönetici personele oranla en az %25 oranında kadın istihdamı.
 • İç terfi sistemleri ve uygulamalarının geliştirilmesi.
 • Irk, dil, din, mezhep, siyasi düşünce, eğitim, cinsiyet veya cinsel yönelime dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesi.
 • Beyaz yakalı ve mavi yakalı çalışanlar arasında ayrım yapılmamaktadır; tüm çalışanların kantin ve dinlenme alanlarına eşit erişimi vardır.
 • Tüm çalışanların eğitim ve gelişim fırsatlarına eşit erişimi.
 • Yasal olarak tanımlanmış çalışma saatleri, fazla mesai ve işle ilgili diğer konular dikkate alınarak, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın eşit işe eşit ücretin sağlanması.

 

Taahhüt ediyoruz.