Modernity Çorap, sektörünün öncü kuruluşu olarak çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle çorap sektöründeki faaliyetlerle ilgili riskleri tespit etmekte ve bu riskleri mümkün olan en düşük seviyeye indirmek için TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında hedeflerini belirlemektedir. Kuruluşumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak sürekli iyileştirmeler yaparak iş kazalarını azaltmayı amaçlamaktadır.

Taahhütlerimiz şunlardır:

 • Sıfır kaza ve sıfır meslek hastalığı yaklaşımıyla sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları yaratmak,
 • Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda gerek yeni yatırımlarda gerekse mevcut operasyonlarımızda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • İşyeri binalarımız ve eklentilerimizde çalışanlarımızın, taşeronlarımızın ve ziyaretçilerimizin sağlık ve güvenliklerini sağlamak amacıyla fabrikamız tarafından belirlenen iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygunluğu, yürürlükteki Ulusal İSG mevzuatı ve uluslararası İSG uyarınca gerekli tüm tedbirleri alarak sağlamak. ihtiyaçlarını karşılamak, ekipmanları temin etmek ve gerektiğinde kullanılmasını sağlamak,
 • İşyeri bina ve eklentilerimizde önceden etkin risk değerlendirmeleri yapılarak olası tehlikeli durumların, iş kazasına veya meslek hastalığına yol açabilecek güvensiz eylemlerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması,
 • Çalışanlarımızın ve ilgili tarafların İSG ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerini anlamak için gerekli iletişim faaliyetlerini sağlayarak İSG hedeflerini belirlemek,
 • Fabrikamızda sürekli risk analizleri yaparak iş kazasına neden olabilecek riskleri sürekli azaltmayı, bu sayede tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
 • Olası acil durumlar için gerekli planlamaları yaparak proaktif önlemler almayı,
 • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyi ve iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı,
 • Güvenli ve sağlıklı çalışma alışkanlıklarının içselleştirildiği bir kültürün yaratılması ve bu amaçla gerekli kaynakların sağlanması,
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin istişare ve katılımının sağlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızı çalışanlarımıza, taşeronlarımıza ve ziyaretçilerimize şeffaf tutmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla belgelendirmeyi,
 • Başarılı İSG performansına ulaşmak için niceliksel hedeflerin belirlenmesi, aksiyon planlarının oluşturulması ve uygulama düzeylerinin izlenmesi,
 • Üretim ve kalite politikamızda iş sağlığı ve güvenliği kurallarını ön planda tutarak, teknolojik ve sektörel gelişmeleri yakından takip ederek gelecekte olası durumları proaktif olarak tahmin etmek, sürekli iyileştirme için çaba göstermek ve durumumuzu gözden geçirmek.

Bu İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerini İSG politikamız olarak taahhüt ediyoruz.