Asgari çalışma yaşının belirlenmesinde 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna uygun olarak çıkarılan “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılması Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümler dikkate alınmıştır. Bu yönetmeliğe göre:

Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmesi ve çalıştırılmasında, onların kişisel yatkınlıkları ve yeteneklerine göre güvenlikleri, sağlıkları, fiziksel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimleri dikkate alınır.

Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamlarını veya akademik performanslarını engellemeyen, yetkili makamlarca onaylanmış mesleki eğitim veya kariyer tercihlerine yönelik hazırlık programlarına katılımlarını engellemeyen işlerde çalıştırılabilir.

İşverenler çocuk ve genç işçilerin deneyim eksikliği, mevcut veya olası risklerin bilinmemesi veya gelişimlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle gelişimlerini, sağlıklarını ve güvenliklerini tehlikeye atabilecek her türlü riske karşı korunmasını sağlar.

Şirketimizde 16 yaşından küçük kişiler çalıştırılmamaktadır.

18 yaşını doldurmamış çalışanların ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden yazılı izin alınır.

16 yaşını doldurmuş ancak henüz 18 yaşını doldurmamış genç işçiler vardiya usulü çalışmamaktadır.

Yaş doğrulaması çalışanların nüfus cüzdanlarında yazan doğum tarihi esas alınarak yıl, ay ve gün hesaplanarak yapılıyor.