Modernity Çorap, sektörünün lider kuruluşu olarak; çalışanları, yüklenicileri, alt yüklenicileri, ziyaretçileri ve şirketle ilişkili tüm bireyler için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı ilke edinmiştir. Bu nedenle, Türk İş Kanunları, yönetmelikleri ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ve tavsiyelerine uygun olarak tüm sosyal sorumluluklara ve davranış kurallarına uymayı taahhüt ediyoruz:

Tüm yasal mevzuatlara uyum ve yasal mevzuatların uygulanması,

İşin niteliğine göre şirketin personel seçme ve yerleştirme standartlarına uygun kişilerin işe alınması. Ayrıca, iş akdinin sona ermesi halinde ilgili personelin İş Kanunu ve iş sözleşmesi ile kendisine tanınan tüm hakları almasını sağlamak,

İşçilerin örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğünün sağlanması,

Irk, dil, din, mezhep, siyasi görüş, eğitim, cinsiyet ve cinsel tercihlere dayalı her türlü ayrımcılığın önlenmesi, Çalışanların toplu ve bireysel istek ve şikayetlerini dile getirebilecekleri güvenilir bir ortam yaratmak,

Yasal düzenlemelere uygun olarak belirlenmiş çalışma saatleri ve fazla mesai esas alınarak, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın ve işyeri ayrımı yapılmaksızın, eşit işe eşit ücret sağlanması,

Belirlenen çalışma saatlerine uygun kişilerin istihdam edilmesi, hamile, engelli ve hükümlü kişilerin iş kanununda belirtilen kurallara uygun olarak çalıştırılmasına izin verilmesi,

İşyerinde çocuk işçiliğinin yasaklanması,

Disiplin cezası olarak zorlama, dayatma veya kötü muameleyi reddetmek, Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili her türlü skandal olaya karşı çıkmak,

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli tüm risk değerlendirmelerini yapmayı, sağlıklı çalışma ortamlarını sağlamayı ve çalışanların sağlığını korumayı,

Taşeron atölyelerde yasal gerekliliklere uygunluğun sağlanması ve yasa dışı atölye faaliyetlerinden kaçınılması,

Yeni çalışanlara "Personel Yönetim Sistemleri Eğitimi" verilmesi (kanuni hakları, ödeme sistemleri, çalışma saatleri ve fazla mesai, yıllık izin vb. konuları kapsayan eğitim). Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri (ÇYS) (yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi, kimyasallarla çalışma, kişisel koruyucu ekipman kullanımı, atık yönetimi, çevre bilinci gibi) konularında gerekli eğitimlerin verilmesi,

Çevre dostu ürün kullanımının teşvik edilmesi ve atıkların azaltılması,

İş faaliyetlerinde evrensel standartlara ulaşmak için Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri (OHSAS 18001) ve Çevre Yönetim Sistemlerinin (ISO 14001) eksiksiz ve koşulsuz uygulanmasını gönülden taahhüt ederiz.